NORA PÅ (FÖR)SKOLA


Barnböcker om demokrati och hållbar utveckling för dig som jobbar med framtidens makthavare

Om böckerna


Böckerna om Nora tar upp flera olika viktiga frågor kopplade till demokrati och hållbar utveckling. Genom att anpassa diskussionen och arbetet runt böckerna kan de passa både förskolan och grundskolans lägre årskurser.


TITLAR

Nora och demokratin

Det finns olika sätt att organisera bestämmandet i ett land. Till exempel kan man ha en drottning eller kung. Eller en diktatur. Men eftersom människor är olika och tror på och vill olika saker så har vi kommit på ett sätt där vi kan bestämma tillsammans: demokrati!


Nora röstar

Det är val och Nora ska rösta - men på vem, och hur går det till? Nora läser på och lyssnar på debatter innan hon bestämmer sig. Sen följer valvakan - och kompromisser!


Nora på nämndmöte

Nora har en snäll granne som är bagare. Ibland är han politiker också. Och idag ska Nora få följa med på nämndmöte! Var ska den nya lekplatsen ligga?


Nora räddar biblioteket

Noras älskade kvartersbibliotek ska stänga. Dags för namninsamling! Ska Nora och de andra biblioteksbesökarna lyckas rädda biblioteket?


Nora och klimatet

Ingen snö - ingen pulka! Nora är sur på vädret, ringer upp SMHI och får lära sig om klimatförändringarna och vad man kan göra åt dem.

Lärarhandledning


Varje bok avslutas med några diskussionsfrågor, men för den som vill arbeta lite mer på djupet med innehållet finns en lärarhandledning som inspiration. I den finns några förslag på samtalsämnen kopplade till specifika uppslag i respektive bok, samt idéer på aktiviteter som kan passa för att arbeta vidare med böckernas teman.


Ladda ner lärarhandledningen här:

Lärarhandledningen är framtagen av författaren Marléne Tamlin, med stöd av Charlotta Lind,  förskolerektor och Jelina Kronberg Thomasdotter, förskollärare.

"Nora hjälper oss i förskolan att fördjupa arbetet med demokrati. Böckerna erbjuder ett bra underlag för samtal med barnen kring viktiga demokratiska frågor"

Charlotta Lind,
förskolerektor

"Böckerna är tydliga, lättsamma och lärorika med bra diskussionsfrågor i slutet av varje bok. Illustrationerna är tydliga och charmiga och visar på en mångfald bland karaktärerna som speglar vårt samhälle."

Karin Askerin,
förskollärare och barnboksförfattare

"Böckerna tar fram det lustfyllda lärandet som genomsyrar förskola och skola. De är  skrivna så att de lätt kan anpassas till alla åldrar och ger stort utrymme att arbeta vidare kring dessa viktiga frågor tillsammans med barn och kollegor."

Jelina Kronberg Thomasdotter,
förskollärare

"Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling."

Lpfö 18

Författare: ©Marléne Tamlin 2021

Illustratör: ©Marléne Tamlin 2021

Åldersgrupp: 3-8 år
Typ: Bilderböcker, 24 sidor
Format: Häftade 14x14 cm

Utgivna: Sep 2021 av Ditt Bokförlag

Böcker och besök till din förskola/skola!


Köp böckerna från er återförsäljare eller be ditt lokala bibliotek ta in dem!Vill ni ha författarbesök med högläsning och demokratisamtal?


Kontakta mig! Vi hittar en lösning som passar er - fysiskt besök, digital träff eller förinspelat material!