VI VÄRNAR BARNENS FRAMTID 🌍


Drömträdet barnböcker strävar alltid efter att minimera vår negativa miljöpåverkan och att genom innehållet i våra böcker bidra till en hållbarare värld.


Böckerna om Nora är:

🌳 Tryckta på FSC-märkt papper

...och vi har valt att göra dem häftade istället för inbundna av flera skäl:

🌍 Mindre materialåtgång
📚 Lättare och mindre frakt
💕 Hålla nere slutpriset så böckerna kan nå fler

Dessutom är de skrivna och illustrerade:

☀️ På en dator som går på vind och sol och
🥦 Av en författare som drivs på vegetarisk kost


Vi försöker också i största möjliga mån köpa ekologiska eller miljömärkta kringporodukter. All transport sker med benkraft, kollektivtrafik eller elbil. Frakt sker i klimatmärkta papperspåsar. 

Nora och klimatet KAN vara den klimatsmartaste boken du kan köpa. 😉