NORA

Samhällskunskap

för de yngsta

Bokserien om Nora bjuder in barnen i samhällsdebatten
genom att förklara det komplexa på ett lätt och kul vis!